Tarikh

Murni

Kaisar Leo III yang berkuasa pada pertengahan abad kedelapan Masehi di Byzantiu ...